Spring naar inhoud

Kinderen & jongeren

  • Je kind wil praten met iemand over de scheiding.
  • Je kind wil niet praten over de scheiding, maar toont wel gedragsproblemen.
  • Je kind gaat niet graag meer naar één ouder.
  • Je kind ziet de andere ouder niet meer.
  • De andere ouder heeft een psychische problematiek en kan niet goed zorgen voor jullie kind.

Er zijn geen handleidingen voor deze problemen. Belangrijk is de dialoog met je kind op gang te brengen. Dit kan met prentenboeken, samen spelen of met de tieners samen filmpjes van Villa Pinedo bekijken. Wat herken je? Wat is bij jou anders? Wat snap je niet?

Glinster is een veilige plek voor kinderen & jongeren. Ze kunnen er vrijuit spreken, zonder bang te zijn om iemand te kwetsen. Hun zorgen worden liefdevol ontvangen en krijgen stem.


De groepsactiviteiten en -spelletjes brengen innerlijke processen op gang waardoor ze vaardigheden ontwikkelen om beter om te gaan met de gevolgen van de scheiding.

Individuele training/ speltherapie zodat je kind zijn gevoelens en gedachten rond de scheiding leert kennen. Je kind leert ook met de heftige gevoelens omgaan. Broers of zussen kunnen samen komen.

Scholen komen dagelijks in contact met kinderen van gescheiden ouders. Hoe ga je hiermee om? Wat kan je als leerkracht doen?