Wat is er nu eigenlijk nodig om als ouder precies dátgene te doen wat jou en jullie kinderen sterker maakt na de echtscheiding?

Veerkracht na de scheiding rust op 5 pijlers. In elk traject dat jullie volgen zitten deze 5 pijlers verweven. Afhankelijk van de noden werk ik met één ouder, beide ouders apart en/of de kinderen.

1. ANDERS OMGAAN MET DE ECHTSCHEIDING

Ik richt de hulp op één ouder in plaats van op beide ouders tegelijk. Onderzoek toont aan dat dit werkt. Hoe ga jij om met pijnlijke gevoelens en onaangename gedachten? Dit trainen we.

2. STEM VAN DE KINDEREN

Je krijgt inzicht in wat belangrijk is voor je kinderen, afhankelijk van de leeftijd. Wat voelen zij? Wat denken zij? Hoe kan je met hen praten? We betrekken de kinderen er ook actief bij.

3. NIEUW OUDERSCHAP

We versterken de relatie met je kinderen die een nieuwe vorm aanneemt na de scheiding. Co-ouderschap is een ideaal dat niet altijd haalbaar is. Daarom werken we eerst aan jouw ouderschap.

4. GEWELDLOZE COMMUNICATIE

Ik coach ouders en kinderen, zodat er bij hen een reflectie over de situatie op gang komt. Je leert om je geweldloos te verzetten wanneer een beschuldiging, verwijt of aanval jou richting uitkomt. Dit is zo krachtig, dat het conflict zal zakken.

5. JUISTE ACTIE ONDERNEMEN

Je leert terug aan het stuur te komen van je leven. Je eigen geluk in handen te nemen.
We maken van familie en vrienden échte supporters, die jou helpen om je aandacht te richten op de kinderen in plaats van op de ex-partner.
We omringen jou en jullie kinderen met betrokken hulpverleners, indien de situatie zorgwekkend is en de gezonde ontwikkeling van jullie kinderen in het gedrang komt.