Een (echt)scheiding tussen ouders is voor alle gezinsleden een heftige gebeurtenis. Kinderen kunnen daar niet altijd over praten. Dit kan gevolgen hebben voor hun gevoel van eigenwaarde, voor schoolprestaties en later bij het aangaan van relaties.

Deze reeks is geschikt voor kinderen van 6 tot 14 jaar die te maken hebben met ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn.

Met deze reeks krijgen alle kinderen die een scheiding mee maken of hebben mee gemaakt, kort of lang geleden, de kans er beter mee om te leren gaan. Problemen kunnen zo worden voorkomen of minder de kans krijgen te gaan stapelen. Het helpt kinderen en ouders weer sterk te worden na een scheiding. De groep beoogt het kind een stem te geven in de scheiding en de veranderingen die ze meemaken. Daarin behartig ik als coach de belangen van elk kind

Wat zal je kind kunnen na deelname ?

 • Je kind zal de scheiding beter leren begrijpen.
 • De scheiding een plek geven en leren omgaan met de situatie.
 • Je kind zal op een creatieve en speelse manier vorm geven aan zijn gedachten en gevoelens.
 • Lotgenoten ontmoeten die even meelopen op hun pad.
 • Je kind zal daarna opener zijn over de scheiding naar zijn ouders en anderen toe.

Wat leren kinderen tijdens de training?

Ik creĆ«er voor de kinderen een veilige groepssituatie, waar ruimte en aandacht is voor gevoelens. Zo leren de kinderen dat het onmogelijk is om te kiezen tussen hun ouders na een scheiding en dat niemand dat van hen verwacht. In de groep kan het kind hierover praten zonder dat het bang hoeft te zijn de zo hun best doende ouders te kwetsen. Kinderen kunnen na de training beter aangeven wat ze vinden en willen. Dit helpt de kinderen in hun verdere ontwikkeling.

Wat doen we tijdens de training?

Samen praten we over de onderwerpen die spelen. Door creatieve opdrachten en spel leren kinderen praten over wat ze moeilijk vinden. Ook horen ze hoe andere kinderen omgaan met de scheiding. Het is geen therapie. Wel een lotgenotengroep.

Sessie 1 Kennismaking met elkaar
Sessie 2 De breuk
Sessie 3 2 Huizen
Sessie 4 Verblijfsregeling
Sessie 5 Plusouders en stiefbroers/-zussen
Sessie 6 Afronding

Dit is flexibel. De kinderen krijgen gedeelde inspraak bij de invulling van het programma.

Wat is mijn rol als coach?

 • Groepsprocessen op gang brengen.
 • Oplossingsvaardigheden van elk kind vergroten. Hierbij werk ik met vragen waarbij het kind de huidige situatie en de gewenste situatie beschrijft. Hij/zij zoekt naar manieren om de kloof tussen beide te overbruggen.
 • Sfeer van veiligheid en vertrouwen brengen.

Betrokken ouders

Voor ouders zijn er 2 ouderavonden. De ouders krijgen informatie over hoe kinderen een scheiding verwerken en wat voor hen belangrijk is. Ouders krijgen handvatten om hun kind zo goed mogelijk op te vangen. Thema’s die aan bod komen:

 • de veranderde rol als ouder
 • fasen van de (echt)scheiding
 • verschillende perspectieven van ouder(s) en kind
 • belang van het kind
 • kinderen en de mogelijke (echt)scheidingsproblematiek
 • verantwoord ouderschap
 • eigen (nieuwe) keuzes maken