KIES training 6 tot 14 jaar

Expertise Centrum Kind en Scheiding, Nederland

Een (echt)scheiding tussen ouders is voor alle gezinsleden een heftige gebeurtenis. Kinderen kunnen daar niet altijd over praten. Dit kan gevolgen hebben voor hun gevoel van eigenwaarde, voor schoolprestaties en later bij het krijgen van een eigen relatie.

KIES-voor-het-kind.jpg

De KIES-training (Kinderen in echtscheidingssituaties) is geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar die te maken hebben met ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn.

Met het aanbieden van KIES op school krijgen alle kinderen die een scheiding mee maken of hebben mee gemaakt, kort of lang geleden, de kans er beter mee om te leren gaan. Problemen kunnen zo worden voorkomen of minder de kans krijgen te gaan stapelen. KIES helpt kinderen en ouders weer sterk te worden na een scheiding.

Tijdens KIES staat het kind centraal.

KIES beoogt het kind in echtscheiding situatie een stem te geven in de scheiding en situatie die ze meemaken. De KIES-coach behartigt de belangen van het kind.

Een KIES-training is gericht op:

 • Het verwerken van de scheiding.
 • De scheiding leren begrijpen.
 • De scheiding een plek geven en leren omgaan met de situatie.

Wat leren kinderen tijdens de KIES-training?

De trainers creëren voor de kinderen een veilige groepssituatie, waar ruimte en aandacht is voor gevoelens. Zo leren de kinderen dat het onmogelijk is om te kiezen tussen hun ouders na een scheiding en dat niemand dat van hen verwacht. In de KIES-groep kan het kind hierover praten zonder dat het bang hoeft te zijn de zo hun best doende ouders te kwetsen. Kinderen kunnen na de training beter aangeven wat ze vinden en willen. Dit helpt de kinderen in hun verdere ontwikkeling.

Klik hier om getuigenissen van kinderen over de KIES-training te zien.

Wat doen we tijdens de KIES-training?

Samen praten we over de onderwerpen die spelen. Door creatieve opdrachten en spel leren kinderen praten over wat ze moeilijk vinden. Ook horen ze hoe andere kinderen omgaan met de scheiding. De coach

Betrokken ouders

Voor ouders zijn er drie verplichte ouderavonden. In een gesprek krijgen de ouders voorlichting over hoe kinderen een scheiding verwerken en wat voor hen belangrijk is. Ouders krijgen handvatten om hun kind zo goed mogelijk op te vangen. Thema’s die aan bod komen:

 • de veranderde rol als ouder
 • fasen van de (echt)scheiding
 • verschillende perspectieven van ouder(s) en kind
 • belang van het kind
 • kinderen en de mogelijke (echt)scheidingsproblematiek
 • verantwoord ouderschap
 • eigen (nieuwe) keuzes maken

Praktische informatie

 • De training bestaat uit 8 sessies
 • Eerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats met het kind en de ouder(s)
 • De kosten bedragen 95 euro per deelnemer
 • Kijk ook op mijn website

Lees meer!

Bronnen:

One thought on “KIES-training

Geef een reactie