Eerlijk gezegd, ik krijg het idee nog niet gelanceerd.

Maar toch blijf ik investeren in de opstart van studiebegeleiding in groep omdat het volgens mij een rijkdom aan mogelijkheden in zich heeft voor jongeren die moeite hebben met studeren.

Processen die zich in groep afspelen, zijn krachtiger. We leren van elkaar en door het uit te leggen aan elkaar. Dit noemen we peer-learning.

Students learn a great deal by explaining their ideas to others and by participating in activities in which they can learn from their peers. They develop skills in organizing and planning learning activities, working collaboratively with others, giving and receiving feedback and evaluating their own learning. Peer learning is becoming an increasingly important part of many courses, and it is being used in a variety of contexts and disciplines in many countries. (Peer Learning in Higher Education: Learning From & With Each Other, edited by David Boud, Ruth Cohen & Jane Sampson)

Daarnaast leren jongeren sterker door het uit te leggen aan anderen die het nog niet begrijpen of weten (peer-teaching). De leerinhoud wordt beter vastgezet in het geheugen. Een basisschool in de buurt die ik volg op facebook, gebruikt deze techniek regelmatig.

The child teacher is closer than the adult to the students’ difficulties, having gone through them somewhat more recently. The explanations are usually simpler, better. There’s less pressure, less judgment. It gives them a sense of value, of accomplishment to teach. More important, it helps them get a better handle on the material as they teach; they have to sort it out, get it straight. So they struggle with the material until it’s crystal clear in their own heads, until it’s clear enough for their pupils to understand.” (Daniel Greenberg: Age Mixing, Free at Last – The Sudbury Valley School.)

Er is ook onderzoek dat het maken van een filmpje over de leerinhoud effectiever is dan het opnieuw studeren. De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in het ervaren van sociale aanwezigheid. In Time verscheen een artikel over een computer geprogrammeerde robot waar leerlingen de leerstof aan onderwijzen.

De kritische kanttekeningen bij deze vorm van leren vind je op de blog van Paul Kirschner: dat het beter werkt voor jongeren die onderaan de ladder staan. Toch besluit hij met: doen!

Geef een reactie