Flyer

Tijdens de gesprekken die ik heb met gescheiden ouders de laatste maanden, voel ik hoezeer ze hun kinderen willen helpen, beschermen en steunen tijdens de scheiding. Ze willen de gevolgen voor het welbevinden en de ontwikkeling beperken door de rouw en het afscheid nemen maar de ook de start van iets nieuws bespreekbaar te maken.

Dit gaat niet vanzelf.

Elk kind komt ontwikkelingsuitdagingen tegen in zijn jonge leven die zich steeds aandienen in relatie tot de ontwikkeling van hun omgeving, hun gezin. Deze twee kunnen niet apart gezien worden en beïnvloeden elkaar (Splingaer, 2014). Dit maakt dat de hindernis niet enkel door het kind of de ouder genomen wordt. Het gezin als systeem maakt een ontwikkeling mee.

Een levensgebeurtenis als een echtscheiding schudt heel het unieke systeem door elkaar.

Welke thema’s komen er dan naar boven?

  • Hechting en binding
  • Verzet
  • Het opbouwen van nieuwe gezinsstructuren
  • Loslaten en afscheid nemen
  • Communicatie
  • Leeftijdsgebonden reacties op de scheiding

Tijdens deze gesprekken ervaar ik gelijkenissen en verbindingen tussen verschillende ouders. Dat anderen iets gelijkaardigs meemaken is niet enkel een troost, maar ook een grote bron van kansen. Je kan je blik verbreden, ervaringen uitwisselen waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Deze gespreksavonden bieden een veilige plek om de emoties en ervaringen hierover te bespreken. Maar ook om je eigen veerkracht te ontdekken en te versterken.

 

Geef een reactie