Pygmalion en de invloed van verwachtingen op het leerproces.

Bovenstaand artikel geeft een mooi overzicht van het Pygmalion-effect. Het ‘Pygmalion-effect‘ is de titel van een onderzoek uit 1968. In dit onderzoek, gedaan door Rosenthal en Jacobson, is onderzocht in hoeverre de verwachtingen van docenten invloed hebben op de prestaties van leerlingen.

En ja hoor, die hebben invloed!

Uit verder onderzoek blijkt dat wij onze verwachtingen via verbale en non-verbale communicatie overbrengen op het kind. Door deze communicatie wordt het voor een kind duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt en zal hij of zij zich zo gaan gedragen. Je kunt dan ook wel spreken van een Selffulfilling Prophecy.

Tijdens de studiebegeleiding pas ik dit toe op verschillende manieren:

  • Ik start de eerste keren met een frisse, onbevooroordeelde blik. Pas daarna lees ik de bevindingen van de leerkracht en bevraag ik de ouders.
  • Ik koester enkel positieve verwachtingen.
  • Wanneer ze een hindernis tegenkomen, geef ik de richting aan waarbij ze de oplossing kunnen vinden.
  • Fouten zijn belangrijke signalen dat het begrip van de leerstof op die plaatsen versterkt dient te worden.
  • Complimentjes op de juiste momenten: Jij kan dat beter dan mij! Je bent een krak! Wauw!

 

Geef een reactie